Rådgivning

Börsnotering? Implementering?
Vilka behov har du?

Har du fastnat på vägen? Behöver du en extra resurs, men du vet inte vad? Kontakta More than Finance för att se vilka lösningar vi har till just ert behov.

Vi har erfarenhet av börsnotering, nyemission och tillhörande IR-kunskap inklusive författande och publicering av pressmeddelande.

Den röda tråden i More than Finance AB är förändringsarbete och ledarskap, med djup verksamhetsförståelse i en mängd branscher - oavsett om det är en interim eller temporär konsult ni behöver.